Järnvägen

Vi har idag fått meddelande från Trafikverket att tillståndsavtalet för borrning under järnvägen i Gärsnäs är skickat till oss för påskrift. Det innebär att vi kan göra borrningen inom cirka två veckor för att sen svetsa ihop fibrerna som går där.
Vi tackar alla inblandade som hjälpt oss med skrivningar till trafikverket.

Lämna en kommentar