Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Iaf något till alla småföretagarna i dessa tider.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars – 30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor.

Åtgärder riktade mot mindre företag
Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget bedöms leda till en maximal likviditetsförstärkning på drygt 13 miljarder kronor.

Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren, t.ex. den 12 maj. Förslaget kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 7 miljarder kronor om hela likviditetförstärkningen utnyttjas.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget inom kort.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

... See MoreSee Less

2 weeks ago

Practical Consulting kommer i mesta möjliga mån ha målet att jobba hemifrån för att dämpa smitspridning. Vi är förskonade och vill självklart fortsätta vara detta med att varsamt hantera vardagen.

Vi jobbar för att hjälpa de kunder som kan jobba hemma att också kunna göra detsamma och där vi måste vara håller vi lite avstånd, tvättar av utrustning som berörs av flera och oss själva lite extra men i övrigt jobbar vi på som vanliga dagar.

Österlen har en åldrande befolkning och av extra hänsyn till detta och att minska deras exponering direkt eller via våra kunder tar vi detta beslutet...

Välkomna att fråga om era egna jobba hemma möjligheter!

Practical Consulting kommer i mesta möjliga mån ha målet att jobba hemifrån för att dämpa smitspridning. Vi är förskonade och vill självklart fortsätta vara detta med att varsamt hantera vardagen.

Vi jobbar för att hjälpa de kunder som kan jobba hemma att också kunna göra detsamma och där vi måste vara håller vi lite avstånd, tvättar av utrustning som berörs av flera och oss själva lite extra men i övrigt jobbar vi på som vanliga dagar.

Österlen har en åldrande befolkning och av extra hänsyn till detta och att minska deras exponering direkt eller via våra kunder tar vi detta beslutet...

Välkomna att fråga om era egna jobba hemma möjligheter!
... See MoreSee Less

4 weeks ago